PRODUKTY — ALCATEL 6221

Tisk stránky    Návrat zpět   

Aplikace

Počítače náprav ALCATEL 6221 firmy Alcatel Austria jsou určeny pro zjišťování volnosti kolejových úseků v přímé koleji nebo na kolejích rozvětvených. Princip funkce počítače náprav spočívá v bezpečném načítání náprav železničních vozidel vjíždějících do kontrolovaného úseku a bezpečném odečtení náprav opouštějících úsek. Z výsledku je odvozena informace o volnosti nebo obsazenosti úseku.

Výhodou použití počítače náprav je nezávislost vyhodnocení volnosti úseku na stavu kolejového svršku (vysoký stupeň znečištění kolejového lože, znečištěné hlavy kolejnic, ocelové pražce apod.).

Popis

Počítač náprav se pro jeden kolejový úsek skládá ze dvou až osmi sad kolejnicových snímačů, které jsou tvořeny dvojicí vysílačů a přijímačů vf signálu a vyhodnocovací jednotkou umístěnou ve stavědlové ústředně. Různé vyhodnocovací jednotky mohou sdílet společné snímače. Konfigurace vyhodnocovacích jednotek a kolejnicových snímačů umožňuje vyhodnotit kontrolu volnosti úseků od jednoduchých případů až po složité kolejiště.

Technické parametry

Napájení
Napájecí napětí 24 (48, 60) V DC +20 % / -10 %
Odebíraný proud při 24 V DC 3,5 A
Max. vzdálenost mezi snímačem a vyhodnocovacím zařízením
- při dálkovém napájení max. 15 km
- při místním napájení max. 32 km
Ostatní parametry
Maximální rychlost vlaku 280 km/hod
Maximální počet náprav 511
Maximální počet připojených snímačů 8
Spolehlivost bezchybného načítání náprav 5 x 105
Fotogalerie:   Kliknutím na obrázek se Vám zobrazí detail v plné velikosti
 
Snímač průjezdu kola Zapojovací skříňka Vyhodnocovací část jednoho KÚ 4 vyhodnocovací části instalované do stojanu

Tisk stránky    Návrat zpět   

Produkce firmy


Zabezpečovací zařízení


Informační zařízení


Diagnostická zařízení