PRODUKTY — MOZAS

Tisk stránky    Návrat zpět   

Aplikace

MOZAS - mobilní zabezpečovací zařízení staniční se používá jako provizorní zabezpečovací zařízení ve stanicích, kde se provádí rekonstrukce zhlaví nebo celé stanice a původní zabezpečovací zařízení je vypnuto z činnosti. Ke zjišťování volnosti se předpokládá použití kolejových obvodů nebo počítačů náprav.

Popis

MOZAS je kombinovaný systém obsahující reléovou část a elektronickou část. Reléová část zabezpečuje ovládání prvků zařízení v kolejišti a splňuje bezpečnostní požadavky na systém. Elektronická část zajišťuje přenos povelů pro reléovou logiku na vzdálenost 1200 m (přenos je možné navrhnout i na větší vzdálenost) a současně zajišťuje funkci volící skupiny klasického reléového zab. zařízení. Součástí systému jsou dva počítače OP1 a TP1 (OP2 a TP2), které nahrazují klasickou volící skupinu.

Ovládací počítač

Zajišťuje styk zařízení s obsluhou prostřednictvím barevného monitoru, klávesnice a myši. Ovládací počítač je vybaven 100 % zálohou.

Technologický počítač

Zabezpečuje spojení ovládacího počítače a reléové části. V jednom směru informace z reléové části do ovládacího počítače (indikace) a ve druhém směru přenáší povely z ovládacího počítače do reléové části a dohlíží na jejich vykonání. Technologický počítač je vybaven 100 % zálohou.

Napájení

Základní napájení zařízení MOZAS se předpokládá z rozvodu 6 kV, případně z veřejné sítě. Náhradní napájení je zajištěno po dobu 3 hodin z vlastní bezúdržbové baterie. Ovládací počítač v dopravní kanceláři je napájen z veřejné sítě nebo z rozvodu 6 Kv přes zdroj nepřetržitého napájení UPS, který je také dimenzován na dobu provozu 3 hod.

Diagnostika

Zařízení MOZAS je vybaveno diagnostickým systémem, který umožňuje informovat obsluhu o stavu zařízení, výsledcích testů technologického počítače, o závadách na vstupech TP, překročení času při přestavování výhybek, o průtoku proudu motorem přestavníku při stavění výhybky, o napájecích napětích a dalších důležitých skutečnostech. Diagnostické informace nemají zvláštní samostatný monitor, ale jsou zobrazovány formou poruchových hlášení nebo indikačních symbolů na monitoru ovládacího počítače.

Fotogalerie:   Kliknutím na obrázek se Vám zobrazí detail v plné velikosti
 
Kontejner, ve kterém je umístěno zařízení MOZAS Kontejner, ve kterém je umístěno zařízení MOZAS Ovládací pracoviště výpravčího Reléové stojany s technologickými počítači Reléové stojany s technologickými počítači Pohled na monitor ovládacího počítače

Tisk stránky    Návrat zpět   

Produkce firmy


Zabezpečovací zařízení


Informační zařízení


Diagnostická zařízení